A Házi Gyermekorvosok Egyesülete 1995-ben alakult az országban akkor dolgozó mintegy 1600 házi gyermekorvos szakmai és érdekvédelmi szervezeteként. Valljuk, hogy a 0-19 éves korosztály elsődleges orvosi ellátása a gyermekorvosoknál van a legjobb kezekben. Törekszünk az ellátási egyenlőtlenségek felszámolására, a gyermekorvosi praxisok szakmai és gazdasági megerősítésére, a házi gyermekorvoslás máig hiányzó intézményi hátterének kialakítására.

Sikeres munkánkat jelzi, hogy tagjaink száma mára meghaladja az 1300 főt, véleményünkre rendszeresen igényt tart az egészségügyi kormányzat, képviselőink kiemelt munkát végeznek az alapellátás és a gyermekgyógyászat hazai és nemzetközi szervezeteiben. (Európai Gyermekgyógyászati Akadémia - European Academy of Paediatrics, EAP - Alapellátó Gyermekorvosok Európai szervezeteinek Konföderációja - European Confederation of Primary Care Paediatricians, ECPCP).

Munkánk eredményeként konszolidálódott a gyermekorvosi ellátás alapellátás 20 évvel ezelőtt elbizonytalanodott helyzete. Hagyománnyá vált háromnapos „Kávészünet” nevű továbbképző konferenciánk a gyermekgyógyászat kiemelkedő szakmai és tudományos eseményévé vált, kétnapos őszi rendezvényünkön az aktuális szakmapolitikai kérdéseket vitatjuk meg. Gyermek-alapellátási Akadémiánk keretében rendszeres továbbképzéseket tartunk, évente négy alkalommal adjuk ki „Hírvivő” című - az alapellátásban dolgozó gyermekorvosokat érintő riportokat, információkat, állásfoglalásokat közlő - szakmai lapunkat. Tagjainkat e-mailen küldött „Hírlevélben” tájékoztatjuk a legfrissebb hírekről, eseményekről, jogi tanácsadást biztosítunk számukra térítésmentesen.

Kollégáink áldozatos munkájával elkészült az Elsődleges Gyermekorvoslás Gyakorlata c. kézikönyv első kötete, és befejezés előtt áll a második kötet. A tünetorientált tankönyv újszerű megközelítéssel foglalja össze szakterületünk speciális ismeretanyagát.

A gyermekgyógyászatban is alkalmazható új készítmények alkalmazhatóságának felmérésére megszerveztük a magyar házi gyermekorvosok Klinikai Vizsgáló Hálózatát (HunPedNet), ezzel a nemzetközi kutatásokba is bekapcsolódtunk.

A gyermekgyógyászat egységét reprezentálja, hogy az alapellátás szakmai-, tudományos szintjének emelése érdekében a klinikum és az alapellátó gyermekorvosok együtt dolgoznak a Házi Gyermekorvosok Egyesületének kezdeményezésére, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának keretében létrehozott Házi Gyermekorvosi Szekcióban.

Mindez sajnos nem jelenti azt, hogy a gyermekorvosi alapellátás gondjai megoldódtak. Komoly eltérés mutatkozik a vegyes- és gyermekpraxisok orvosainak gyermekgyógyászati képzettsége között, a legszegényebb falvakban, ahol pedig viszonylag magasabb a rászorulók száma, nincs elérhető gyermekorvos. Orvost nem igazán igénylő feladatok tömege veszi el mindenhol az időt a valóban fontos szakmai teendőktől, elavult jogszabályok akadályozzák a hatékony ellátást, alacsony az ellátás szervezettsége.

Hiába dolgozunk az elsődleges gyermekorvosi ellátás fejlődéséért, megújulásáért, ha továbbra sem javul pályánk vonzereje, rövid időn belül megszűnhet Magyarországon a 19 éven aluliak gyermekszakorvosi alapellátása.

Az előttünk álló feladatok sora további erőfeszítésre készteti vezetőségünket. Eredményes munkánkhoz nem csak a gyermekgyógyászat különböző szintjein dolgozó kollégák együttműködésére, hanem a gyermekük egészséges fejlődését szem előtt tartó szülők támogatására is szükségünk van.

Egyesületünk Alapszabálya

a 2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló, és pénzügyi mérleg
a 2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló, és pénzügyi mérleg
a 2017. évi Egyszerűsített éves beszámoló, és pénzügyi mérleg
a 2018. évi Egyszerűsített éves beszámoló, és pénzügyi mérleg
a 2019. évi közhasznúsági melléklet
a 2020. évi közhasznúsági melléklet
a 2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló
a 2022. évi Egyszerűsített éves beszámolóEgyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció