A HGYE vezetősége 2020. november 21-től:

Elnök
Dr. Havasi Katalin PhD

Alelnök:
Dr. Kántor Irén, Dr. Rósa Ágnes

Vezetőségi tagok:
Dr. Ács Beáta, Dr. Fábián Dóra; Dr. Kollár László, Dr, Májer Éva, Dr. Muzsay Géza; Dr. Pátri László; Dr. Stunya Edina, Dr. Török Violetta

Felügyelőbizottsági tagok:
Dr. Hóbor Miklós; Dr. Horzsa Éva; Dr. Pejtsik Petra

Dr. Havasi Katalin PhD - elnök

Dr. Havasi Katalin PhD
Általános és középiskoláimat Hódmezővásárhelyen végeztem. Orvosi diplomát SZTE Általános Orvoskarán, csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsgát a SZTE Gyermek Klinikán szereztem. Gyermekorvosi pályámat a hódmezővásárhelyi gyermekosztályon kezdtem. Szakvizsga óta ugyanitt, házi gyermekorvosi praxisban dolgozom, sokáig a korábbi „doktorbácsim” melletti rendelőben. A gyermekek mosolya, a családok generációkon átívelő bizalma, a tudás, hogy a végeken, és egyedül is lehet magas szakmai színvonalú szakmai munkát végezni, és a tapasztalat, hogy mekkora szükség van erre, meggyőzött arról, hogy ez a legszebb hivatás. „Két végén égetve a gyertyát”, közigazgatási, menedzsment, tudományos és civil területeken is tapasztalatot szereztem.
Szakmai gyakorlat
- Osztályos orvosi gyakorlat
- Házi gyermekorvosi tapasztalat
- Oktató praxis
- Jelenleg is készenléti ügyelet gyermek, csecsemő és újszülött osztályra
- Gyermek hipertonológia szakrendelés
- Koragyermekkori és praxisközösségi projektek,
Kutatási terület, Phd fokozat,
Alig van számszerű kutatási adat az egyes népegészségügyi programok valós eredményéről. Ezért kezdtem kutatni a mindennapos testnevelés hatását az érintett populációra. Százezres mérési sorozat alapján életkor és nemek szerint standardizáltuk a testnevelés órai futástesztre adott kardiovaszkuláris választ, melynek élettani paramétereit párhuzamba tudtuk állítani a terheléses laboratóriumi vizsgálatokkal. A módszer szűrővizsgálatként is bizonyított. További tervem, hogy az iskolai terheléses adatokat és a mérés résztvevőinek későbbi, felnőttkorban jelentkező betegségeinek összefüggéseit kutassam, a korai jeleket keresve, a hatékony, egyénre szabott prevenció érdekében.
Közigazgatási tapasztalat
- 2000-2016 között Hódmezővásárhely MJV több bizottságát vezettem: Egészségügyi, szociális, Ifjúsági, oktatási, sport, városfejlesztési, jogi bizottságokat.
- Egészségügyi tanácsnok illetve tanácsadói feladatokat láttam el 10 évig, beleértve az akkor még városi kórház felügyeletét.
- 2004 – 2014 Megyei Jogú Városok Egészségügyi bizottságának tagja
Menedzsment tapasztalat
- 2016 - 2021 CSMEKHM orvosigazgató, főigazgató helyettes

Három telephelyen működő, felnőtt és gyermek ellátást is nyújtó kórház szakmai vezetői feladatai, új működési struktúrák indulásának (integrált műtő, integrált sterilizáló koordinálása, betegirányító rendszer, új medikai rendszer bevezetés menedzselése,oktatása. COVID osztályok és oltópontok szervezése, koordinálása.
Civil aktivitás:
- Tiszta Szívvel Egyesület alapító elnök
– gyermekeket segítő, szervezet
Játszótérek építése, gyermeknapi programok, ballagó ovisoknak színház, koncertek, „legyen hétvégén is kenyér az asztalon” élelmiszer adományok családoknak
- Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) elnök – a gyermekekért, a gyermekorvosokért. Érdekvédőként célunk, hogy az egészségügyi átalakítás viharában, a korfa ellenére is megmaradjon, és erősödjön a gyermek alapellátás. Szakmai támogatást és közösséget biztosítunk tagjainknak: szakmai anyagokat, tankönyvet, ellátási algoritmusokat írunk, konferenciákat, előadásokat szervezünk.
- Hódtói Alapítvány elnök – Iskolai alapítvány, diákokat támogat
- Mensa Hungarica tag
- Magyar Hipertónia Társaság
- Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság
- Az Magyar Gyermekorvosok Társaságának pályám kezdete óta tagja vagyok. Végtelenül megtisztelő, hogy 2023.09.16-án az MGYT főtitkárának választottak kollégáim. Munkámmal segítem az elnök munkáját, az egységes gyermekgyógyászat, a gyermekgyógyászok, és a gyermekek érdekében.
Hobbim a színház, a költészet. Kikapcsolódás: vitorlázás, tereplovaglás.


Dr. Kántor Irén - alelnöke

Dr. Kántor Irén
1992-ben diplomáztam a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Nyíregyházán, a megyei kórházban szereztem meg a csecsemő- és gyermekgyógyászati valamint endokrinológiai szakvizsgámat. 2009 óta dolgozom az alapellátásban. 2010 óta vagyok a HGYE tagja. Társadalmi munkám során a MOK megyei vezetésében 2 ciklusban titkárként, 1 ciklusban alelnökként dolgoztam, valamint a megyei diabeteses családokat tömörítő társadalmi egyesületben. Ezekben a szervezetekben számos programot szerveztünk, továbbképzéseket, edukációs táborokat. A MOK-ban, mint érdekképviseleti szerv, a közigazgatással való egyeztetésekben fejtettem ki munkát. Szakmai munkám során a diabetes terápiájában a technologiai vonatkozások (adatfeldolgozás, adatrendszerezés) vált a beteg életminőségének a feltételévé, így ennek révén a telemedicina elkötelezettje lettem. Jelenleg futó projektjeink témája a telemedicina integrálása az EESZT-be.


Dr. Rósa Ágnes - alelnöke

Dr. Rósa Ágnes
1983-ban végeztem a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, 1988-ban szereztem meg a csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsgát. Tizenkét évig a helyi gyermekkórházban dolgoztam, 1995-től házi gyermekorvos vagyok Szegeden.

2006 és 2013 között városi, majd megyei házi gyermekorvos-szakfelügyelő, 2009-től 2011-ig a Háziorvosi Szakmai Kollégium házi gyermekorvosi szakcsoportjának tagja voltam. 2013-tól 2016-ig a GYEMSZI–OBDK állandó gyermek-alapellátási minőségügyi szakfőorvosaként minőségellenőrzési folyamatokkal foglalkoztam. 2018-tól részt veszek a Szegedi Tudományegyetem családorvosi tanszékének munkájában. Praxisom 2019 óta csecsemő- és gyermekgyógyász, illetve háziorvostan-rezidensek képzésére is akkreditálva van. Több, az egészségügyi ellátórendszer, ezen belül az alapellátás, a gyermek-alapellátás átalakításával, fejlesztésével kapcsolatos operatív program munkájában vettem részt, a TÁMOP 6.1.4. kora gyermekkori (0–7 év) projektben fejlesztőként, az egészségügyi ellátórendszer szervezeti hatékonyságának fejlesztésére kiírt TÁMOP 6.2.5-B, illetve az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztését célzó EFOP-1.8.0–VEKOP-17-2017-00001 projektben szakmai szakértőként dolgoztam. Ez utóbbi projekt gyakorlati oldalát is megtapasztaltam 2019-től 2021-ig az EFOP-1.8.2-17-2017-00040 Prevent-Ív praxisközösség konzorciumvezetőjeként. 2020-tól megyei kollegiális szakmai vezetőként dolgozom Csongrád-Csanád megyében. A munkámban mindig igyekeztem a gyermek-alapellátás fontosságát hangsúlyozni olyan rendszerben, amely a háziorvosokkal egyetértésben esélyegyenlően biztosítja a gyermekek szükségleteinek megfelelő, lehető legmagasabb szakmai szintű ellátást, és ebben törekedtem megtalálni a csecsemő- és gyermekgyógyász házi gyermekorvos helyét úgy, hogy a szakvizsgája adta kompetenciáját ne korlátozza a hatásköre.


A vezetőség tagjai


Dr. Ács Beáta

2018 óta vagyok házi gyermekorvos, Budaörsön helyettesítettem egy évet, majd 2019-ben Százhalombattán indítottam új praxist, ötödik gyermekorvosként a városban. 2019 óta vagyok HGYE-tag. Addigi szakmai tapasztalatomat külföldön szereztem, Magyarországon nem dolgoztam kórházi környezetben, így fontos volt számomra a HGYE-tagság, sok segítséget, tanácsot kaptam a kollégáktól.
Nagyon megtisztelő a HGYE-vezetőségi pozícióra való jelölésem, igazi kihívás számomra, biztos vagyok benne, hogy a vezetőség többi tagjával sikerül minőségi munkát végeznünk. Külföldön szerzett szakmai tapasztalatom megerősítette bennem, hogy a gyermek-alapellátás a védőnői ellátással együtt igazi hungarikum, és közös érdekünk, hogy fennmaradjon mind a kettő. Az alapellátásban sok értékes, tapasztalt kolléga dolgozik, aki szakmai ismeretének csak töredékét tudja kihasználni a jelenlegi keretek között. Egyik legfontosabb dolog szerintem az alapellátó szakemberek kompetenciáját bővíteni, csak így lehet egyrészt vonzóvá tenni a fiatal gyermekorvosoknak ezt a pályát, másrészt tehermentesíteni a szakellátást. Bukarestben, ahol tizenöt évet dolgoztam, egyedüli magyar gyermekorvosként elértem azt, hogy az ottani orvosi egyetemen oktathassak, számos EU-s projektben vettem részt. Szívügyem a gyermek-alapellátásban az ultrahang használatát bevezetni, ebben nagy tapasztalatom van, hiszen évekig dolgoztam egy ultrahanglaborban, diákokat oktattam, háziorvosoknak tartottam tanfolyamokat. Úgy gondolom, hogy egy alapkompetencia bárki által elsajátítható, és hatalmas segítséget jelent a napi munkában az alapellátó orvos rendelőjében is.

Dr. Fábián Dóra Judit

 Dr. Fábián Dóra Judit
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemre 1985-ben nyertem felvételt és diplomámat 1991-ben szereztem meg. Első munkahelyem a Péterfi S. utcai kórház Koraszülött, csecsemő és gyermekosztálya volt. Gyermekgyógyászati képzésem alatt az I. és II. sz gyermekklinikán és a HeimPál kórház különböző osztályain dolgoztam. 1995-ben Csecsemő-és gyermekgyógyászatból szakvizsgáztam az I. sz. (Bókay) klinikán. 1997-től egy évig a Gottsegen Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályán dolgoztam. 1998 őszétől vagyok házi gyermekorvos Taksonyban. 2000-ben Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgát szereztem, mivel a helyi gyermekközösségek ellátása is a feladataim közé tartozott. Közepes méretű, sok korszerűtlen hagyományt őrző 800 fős körzetből, néhány év alatt 1200 fő fölötti praxist építettem. Elsőkként vezettük be az időpont adást, a prevenciós szemlélet, a rendszeres szűrések és az ajánlott védőoltások széleskörű használata a mindennapi rutinná vált. Nem kis munkámba került elérnem, hogy a településen a régi omladozó rendelő helyett épüljön új, korszerű intézmény, amely 2006-tól gyermekbarát környezetben, jól szervezetten fogadja a betegeket. 10 éve két asszisztenssel dolgozom. A védőnőkkel a szakmapolitikai helyzet alakulása ellenére is jó maradt a kapcsolatom, a tanácsadást zömében együtt végezzük. A környékbeli kollégák nyugdíjba vonulása miatt több éven keresztül több körzetben helyettesítettem tartósan. Tutori tevékenységet kb. 15 éve végzek a SE szakorvosjelöltjei részére. Településünkön munkám mellett az önkormányzat szociális bizottságának tagjaként is dolgozom 12 éve. A HGYE-nek több mint 20 éve tagja, és Pest megye területi összekötője vagyok. A házi gyermekorvoslás szakmai és szakmapolitikai problémái az első perctől nagyon érdekeltek, mivel nem kezdtem könnyű terepen, egy szegény kis településen egyedüli gyermekorvosként. Időközben az agglomerációs terjeszkedés nemcsak a közeli városokat, de településünket is elérte. A csökkenő születésszámot, a hirtelen megfordult trend váltotta fel, a születésszám az elmúlt két évben több mint 50%-kal emelkedett. Úgy látom szakmánk fennmaradása a biztosítéka a jövő nemzedék egészséges felnövekedésének. Az, hogy házi gyermekorvoslás a fiatal kollégák részére vonzóvá és választandóvá váljék, létkérdés a megmaradásunk és a jó eredményeink megőrzése és fejlődés érdekében. Nagy kihívást jelent számomra a vezetőségbe való bekerülésem. Bízom benne, hogy a területen eltöltött több mint 20 év tapasztalata segítséget jelenthet Egyesületünk és a gyermekorvosi alapellátás sikeres fejlődésének elősegítésében. Munkámat odaadással és alázattal kívánom végezni!


Dr. Kollár László

2004-óta vagyok tagja a HGYE-nek, és 2020-ig a vezetőség tagja is voltam, több évig felügyelőbizottsági tag is. Egy kis pilisi faluban, Csobánkán dolgozom házi gyermekorvosként.
1989-ben végeztem a SOTE-n. A Bethesda Gyermekkórházban kezdtem, majd a Szent László Kórház gyermekintenzív osztályán dolgoztam öt évig. Ott kezdtem el foglalkozni az akut vesepótlás technikájával, majd 2003-ig a Haemobil Egészségügyi Szolgáltató Kft.-nél mobil hemodialízist, plazmaferézist végeztem az ország számos intézményében.
2003-ban szülőfalum, Csobánka felkérésére építettem és felszereltem egy gyermekorvosi rendelőt, és elindítottam a faluban a házi gyermekorvosi praxisomat.
Házi gyermekorvosi működésem alatt szinte folyamatosan tagja voltam a Házi Gyermekorvosok Egyesülete vezetőségének, így végigkövethettem az elmúlt majdnem két évtized fontos kérdéseit és a rájuk adott válaszok megszületését.
Néhány év szünet után ismét felkérést kaptam a HGYE vezetőségétől az aktív közreműködésre, melyet szívesen vállaltam.
Fontosnak tartom a HGYE kapcsolatát a tagsággal és minél több praktikum integrálását a mindennapi kapcsolatba. Lényeges lenne az alapellátás, a szakellátás és a kórházi ellátás közötti szorosabb kommunikáció kiépítése lokalitásban a személyes kapcsolatok felhasználásával. Jelenleg ezt a módszert látom a legeredményesebbnek az iskolai igazolások helyzetének javításában is.
Ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjuk a munkánkat végezni, fontos lenne, hogy sokkal többet foglalkozzunk praxismenedzsmenttel, hiszen eltekintve a kevés kivételtől, gazdasági társaságot üzemeltetünk, és fel kellene használnunk a rengeteg felhalmozott tapasztalatot a saját praxisunkban.
Szeretném támogatni a HGYE-ben azt a folyamatot, mely a testi és mentális jóllétünk fontosságát előtérbe helyezi, ezzel is elősegítve a hosszú és sikeres munkavégzés lehetőségét a praxisban.


Dr. Májer Éva

Tökölön vagyok házi gyermekorvos, 2009 óta dolgozom a praxisban. 2010 óta vagyok tagja a Házi Gyermekorvosok Egyesületének. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem 1990-ben, majd 1994-ben szakvizsgáztam csecsemő- és gyermekgyógyászatból. 2007-ben tettem szakvizsgát gyermek-gasztroenterológiából, aztán a Heim Pál Gyermekkórház szakrendelőjében dolgoztam dr. Polgár Marianne főorvos mellett. Férjem orvos, három gyermekünk van. Nagy megtiszteltetésnek érzem jelölésemet a HGYE vezetőségébe . Tudásommal segíteni szeretném a házi gyermekorvosok szakmai munkáját, főként gyermek-gasztroenterológiai szempontból. Közvetlen célom a jelenlegi egészségügyi átalakítás során a munkánk minőségét leginkább tükröző indikátorrendszer kialakításához való hozzájárulás, a későbbiekben pedig a második szakvizsga elfogadtatása és használata a praxisokban.

Dr. Muzsay Géza

Dr. Muzsay Géza
1986-ban végeztem a Semmelweis Egyetemen, 1991-ig a győri Petz Aladár Megyei Kórház koraszülött-, csecsemő- és gyermekosztályán dolgoztam, majd házi gyermekorvos lettem Győrben. A mai napig aktívan részt veszek a megyei gyermekvédelmi központ munkájában. Praxisomban több klinikai vizsgálat zajlik. 2019 – 2020 között 6 praxis (4 házi gyermekorvosi + 2 háziorvosi) összefogásával valósítottuk meg Győrben a Három generációval az egészségért programot, itt a praxisközösség vezetője voltam. Alakulásától tagja vagyok a HGYE-nek, kezdetben küldöttként, 2005-től a jogi bizottság tagjaként vettem részt a munkában, 2008-ban lettem vezetőségi tag. 2012 – 2020 között a HGYE alelnöki funkcióját láttam el, számos Kávészünet konferencia szakmai programját állítottam össze. 2020 novemberétől a vezetőség tagjaként segítem a HGYE munkáját.
Egyéb feladataim:
- 2006 - 2017 Győr-Moson-Sopron megye szakfelügyelő főorvos
- 2007 - 2020 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. ügyvezető
- 2011 - 2020 Szakmai Kollégium Gyermekalapellátási Tanács elnöke
- 2012 - 2019 MGYT főtitkár-helyettes
- 2020 - Országos Kollegiális Házi Gyermekorvosi Szakmai Vezető

Dr. Pátri László

Dr. Pátri László
A PTE ÁOK-n diplomáztam 1993-ban, majd a Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórházban kezdtem dolgozni,.1998-ban szakvizsgáztam.Több nemzetközi kongresszusi részvétel illetve tanulmányút mellett a délszláv háborút követően oktattam Bosznia-Hercegovinában. A komlói gyermekosztályon eltöltött néhány év után 2005 elejétől dolgozom házi gyermekorvosként Pécsett. 2008-ban a Pécsi Tudományegyetemen MBA képesítést szereztem. 2005 óta az Alapellátási Intézet tutora, 2007 óta a területünkön dolgozó kollégák érdekvédelmét, továbbképzéseit szolgáló Pécsi Pediáter Érdekvédelmi Egyesület elnöke vagyok. 2019-től Baranya megyei házi gyermekorvosi kollegiális vezetőként tevékenykedem. 2012-2018 között az egyesület egyik alelnöke voltam.


Dr. Stunya Edina

Debrecenben végeztem 1987-ben, csecsemő- és gyermekgyógyászatból 1992-ben, iskola-egészségtan és ifjúságvédelemből 2000-ben szakvizsgáztam. 2010-ben klinikai kutatási munkatársi diplomát szereztem a Miskolci Egyetemen.
Tíz éven át a Miskolci Gyermek-egészségügyi Központban dolgoztam, ahol gasztroenterológiai, endokrin-, anyagcsere-, bőrbetegségben és cisztás fibrózisban szenvedő gyermekeket gyógyító osztályon töltöttem a szakvizsgám utáni öt évet.
1995-ben eljutottam a grazi gyermekklinikára tanulmányútra.
1996-ban írtam egy pályázati anyagot „Megvalósíthatósági tanulmány a vegyes körzettel rendelkező, Miskolc város környéki települések vállalkozás keretein belül történő – a mozgó szakorvosi szolgáltatásnál gyakoribb- helyi gyermekgyógyászati ellátására” címmel. A tanulmánynak része volt a házi gyermekorvosok és vegyes praxisok munkájának összehasonlítása Borsodban, valamint a Miskolc környéki települések önkormányzatával való kapcsolatfelvétel is. Ennek hatására több városkörnyéki településen jött létre házi gyermekorvosi praxis.
1998-tól dolgozom házi gyermekorvosként Miskolcon. Azóta vagyok a miskolci házi gyermekorvosokat összefogó GYAPOSZ vezetőségi tagja, valamint a HGYE-be is beléptem még abban az évben. 2005-től végzek klinikai vizsgálatokat.
Városi gyermekgyógyász-szakfőorvosként tevékenykedtem Miskolcon 2001 és 2013 között.
A Debreceni Egyetem családorvosi tanszékének házi gyermekorvosi tutora vagyok 2007-től.
A szakmai kollégium munkájában 2004 és 2008, illetve 2010 és 2017 között vettem részt, irányelvek fejlesztése és bírálata mellett számos szakmapolitikai anyag és a házi gyermekorvosi hatásköri lista ki- és átdolgozásában voltam aktív.
Több TÁMOP- és EFOP-program szakmai anyagainak kidolgozásában, továbbá a „Let’s talk about protection – a practical ECDC guide for healthcare providers to enhance childhood vaccination” magyarországi adaptációjában vettem részt.
Szakdolgozatokat bíráltam több alakalommal a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának orvos-közgazdász-képzésén. 2014-ben részt vettem az Integrált területi stratégia miskolci antiszegregációs programjának kidolgozásában a kar dékánjával együtt.
2016-ban megalapítottuk a Magyar Házi Gyermekorvosok Klinikai Vizsgálati Hálózatát (HunPedNet), melynek azóta elnöki tisztségét töltöm be.
A HGYE vezetőségben már dolgoztam a 2000-es évek elején, és a Kávészünet konferenciák egy-egy szekciójának vezetése is rám jutott. Nagyon örültem, amikor a fiatalabbak megjelentek, és aktívak voltak a HGYE vezetőségében, hatalmas munkát végeztek egy mindannyiunk számára igen nehéz időszakban, nyilván elfáradtak. Szívesen segítem a HGYE munkáját, amíg ők kipihenik magukat, és remélem, visszatérnek még a vezetőségbe.
Fontosnak tartom a gyermekpraxisok akut betegellátás terén végzett hatalmas munkájának megjelenítését az indikátorrendszerben, és véleményem szerint időszerű átgondolnunk a gyermekpraxisok alternatíváit is a gyermek-alapellátásban.


Dr. Török Violetta

2001-ben diplomáztam a Pécsi Tudományegyetemen, a csecsemő- és gyermekgyógyászi szakvizsgára – egyéves győri kitérő után – a Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórházban készültem fel. Szemléletemet és mindazt, amit gyermekorvoslásnak hiszek – és ahogy ma is gyakorlom –, ezen évek, a tanáraim, példaképeim alapvetően meghatározzák. 2008-tól házi gyermekorvosként dolgoztam Pécsen, majd 2012-től Győrben. Emellett 2012-ben gyermek-tüdőgyógyászati szakvizsgát tettem, mely tevékenységet azóta folyamatosan, jelenleg a pannonhalmi szakrendelőben végzem. 2019-től kollegiális szakmai vezetőként próbálom összefogni és segíteni megyénkben a gyermekorvosokat.

A felkérés a HGYE vezetőségi pozíciójára igazi meglepetésként ért, de bujkál bennem kíváncsiság, hogyan tudom a bennem levő egységszemlélettel előremozdítani a házi gyermekorvoslás szakmai képviseletét és érdekvédelmét. Hiszem, hogy mindig az adott pillanat a legjobb; ezzel a szemlélettel szeretnék azon dolgozni, hogy ebben a sok változást, alkalmazkodást és kitartást kívánó időszakban mind szakmai, mind kollegiális, mind kapcsolati szempontból vonzóvá tegyem a házi gyermekorvosi hivatást.

Az alapellátó gyermekorvoslás sokrétű terület, hiszen vizsgálunk újszülöttet, útjára bocsájtunk 19 éves kamaszt, és látjuk, időnként ellátjuk a családot. Munkánk változatossága a szakmai kompetenciák bővítésével tovább növelhető, és teljesebbé, szakmaiságában vonzóbbá tehető. Mindezek megteremtésében egyensúlyra törekednék, hogy munkánk sokfélesége ne rójon ránk túlzott terhelést, hiszen elöregedő korfával küzd a szakmánk. Úgy tapasztaltam, hogy a kapcsolat ereje, építése és fejlesztése – mind egyéni, mind közösségi, például megyei szinten – a gyermekek, a szülők, a szakrendelők, a gyermekosztályok és leginkább egymás felé egységélményt adhat a mindennapokban túl azon, hogy leegyszerűsítheti, átláthatóbbá teheti a betegutakat.


Felügyelőbizottság

Dr. Horzsa Éva

Dr. Horzsa Éva
1991-ben diplomáztam a marosvásárhelyi orvosi egyetemen. Szakvizsgáig a dombóvári kórházban, majd 1995-től a budapesti Szent Margit Kórház Általános- és Intenzív Újszülött osztályán dolgoztam. 2000-ben neonatológia szakvizsgát tettem. 2003-tól Budapest IV. kerületében dolgozom házi gyermekorvosként. 2008 novemberében választottak a HGYEszakmai bizottságának, majd 2012-ben a vezetőség tagjává.

Dr. Hóbor Miklós

Dr. Hóbor Miklós
1983-ban végeztem Pécsett. 1983-tól 1995-ig a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályán dolgoztam. Gyermekgyógyászatból 1987-ben, nephrológiából 1992-ben szakvizsgáztam. 12 év alatt az osztály minden részlegén dolgoztam, a gyermekintenzív részlegen vezetőként is. Több közleményem jelent meg nephrologiai témakörben, számos előadást is tartottam. Tagja vagyok az Európai Gyermeknefrológiai Társaságnak és az EAP-nak. 1995 óta dolgozom egy zalaegerszegi házi gyermekorvosi praxisban. Két éven keresztül a MOK Háziorvosi Szekciójának alelnöki tisztét töltöttem be. 2006-ban neveztek ki városi szakfelügyelő főorvosnak, a gyermek alapellátás mellett jelenleg megyei házi gyermekorvos kollegiális vezetőként dolgozom.

Dr. Pejtsik Petra

Dr. Pejtsik Petra
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem 1991-ben. Első gyakorlati éveimet a Madarász utcai Gyermekkórházban töltöttem, innen szakvizsgáztam 1997-ben. A kórházi munka után 2001-től 2007-ig a Budapesti Korai Fejlesztő Központban dolgoztam, 2003-tól 2006-ig a gyermekorvosi feladatok mellett a Központ intézményvezető-helyettesi feladatkörét is elláttam. 2007 szeptemberétől tevékenykedem házi gyermekorvosként Budapest XX. kerületében. A házi gyermekorvosi munka mellett 2016-ban „Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember” végzettséget szereztem a Semmelweis Egyetemen. 2008 óta vagyok a HGYE tagja, 2012-ben választottak az Operatív bizottság, majd 2015-ben a Vezetőség soraiba. 2020-ban lettem – a vezetőségi tagságról való lemondás után – a Felügyelő Bizottság tagja.
Szakmai munkámban a korábbi tevékenységem során megszerzett fejlődéspediátriai tudás és tapasztalat kamatoztatása mellett a mentálhigiénés szemlélet megjelenését alapvetően fontosnak tartom. Mind a betegek irányában közvetlenül – kamasz betegeimnek indokolt esetben segítő beszélgetés lehetőségét biztosítom –, mind a praxisban ellátott családok működésének támogatására – elsősorban a szülői kompetencia növelése útján –, mind pedig a munkatársaim és nem utolsó sorban saját magam irányában. Ugyanennek a mentálhigiénés szemléletnek a megjelenítését a HGYE vezetőségének működésében is nagyon fontosnak tartom, és igyekszem is előtérbe helyezni. Mindemellett a korábban megszerzett vezetői, operatív és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalataimat is próbálom a vezetőség és az egyesület működésének szolgálatába állítani.


2016-2020
Vezetőség
Dr. Póta György elnök
Dr. Muzsay Géza alelnök
Dr. Pátri László alelnök
Dr. Altorjai Péter vezetőségi tag
Dr. Havasi Katalin PhD vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Horzsa Éva vezetőségi tag
Dr. Kovács Ákos vezetőségi tag
Dr. Pejtsik Petra vezetőségi tag
Dr. Pölöskey Péter vezetőségi tag
Dr. Scheiber Dóra vezetőségi tag

Felügyelő bizottság
Dr. Benedek László
Dr. Kollár László
Dr. Nagy Katalin

2012-2016
Vezetőség
Dr. Póta György elnök
Dr. Muzsay Géza alelnök
Dr. Pátri László alelnök
Dr. Altorjai Péter vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Elek Marianna vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Horzsa Éva vezetőségi tag
Dr. Józsa Lajos vezetőségi tag
Dr. Király Balázs vezetőségi tag 2013-ig
Dr. Pető Gabriella vezetőségi tag 2015-ig
Dr. Pejtsik Petra vezetőségi tag

Tanácsadó testület
Dr. Huszár András
Dr. Kádár Ferenc
Dr. Kálmán Mihály

Ellenőrző bizottság
Dr.Benedek László
Dr.Kollár László
Dr.Nagy Katalin

Orvos-szakmai Bizottság
Dr.Kovács Ákos
Dr.Scheiber Dóra 2015-től
Dr.Szédelyi Nikolette 2015-ig
Dr.Zonda Igor

Operatív bizottság
Dr.Bényi Zsolt
Dr.Havasi Katalin 2015-től
Dr.Németh Jenő
Dr.Szentannay Judit


2008-2012
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kálmán Mihály alelnök
Dr. Póta György alelnök

Dr. Benedek László vezetőségi tag
Dr. Bényi Zsolt vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Józsa Lajos vezetőségi tag
Dr. Kádár Ferenc vezetőségi tag
Dr. Muzsay Géza vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Nelhübel Ágoston
Dr. Széll János
Dr. Sztanó Gabriella

Orvos-szakmai Bizottság
Dr. Horzsa Éva
Dr. Kollár László
Dr. Pető Gabriella

Operatív bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Kovács Julianna (2011-ig)
Dr. Pátri László


2004-2008
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kálmán Mihály alelnök
Dr. Kovács Julianna alelnök

Dr. Bényi Zsolt vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Gyimes Zsófia vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Kabács Ágnes vezetőségi tag
Dr. Kádár Ferenc vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Póta György vezetőségi tag
Dr. Újhelyi János vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Nelhübel Ágoston
Dr. Széll János
Dr. Sztanó Gabriella

Jogi, etikai, szakmapolitikai bizottság
Dr. Benedek László
Dr. Marosi Csaba
Dr. Muzsay Géza

Képzés, továbbképzés, tudományos bizottság
Dr. Berényi Károly
Dr. Józsa Lajos
Dr. Kollár László
Dr. Páll Gabriella


2001-2004
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kádár Ferenc alelnök
Dr. Kálmán Mihály alelnök

Dr. Batka Jenő vezetőségi tag
Dr. Bényi Zsolt vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Kovács Julianna vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Újhelyi János vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Póta György
Dr. Szamosfalvi Imre

Jogi, etikai, szakmapolitikai bizottság
Dr. Bognár Katalin
Dr. Széll János
Dr. Török Lajos

Képzés, továbbképzés, tudományos bizottság
Dr. Kabács Ágnes
Dr. Páll Gabriella
Dr. Stunya Edina

Pénzügyi, gazdasági, finanszírozási bizottság
Dr. Józsa Lajos
Dr. Marosi Csaba
Dr. Prágai Ágnes1998-2001
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kádár Ferenc alelnök
Dr. Rotyis György alelnök

Dr. Batka Jenő vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Kálmán Mihály vezetőségi tag
Dr. Kovács Julianna vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Újhelyi János vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Molnár Zoltán
Dr. Szamosfalvi Imre

Jogi, etikai, szakmapolitikai bizottság
Dr. Bognár Katalin
Dr. Széll János
Dr. Trásy Gábor

Képzés, továbbképzés, tudományos bizottság
Dr. Kabács Ágnes
Dr. Fekete Olga
Dr. Wilhelm Ottó

Pénzügyi, gazdasági, finanszírozási bizottság
Dr. Bényi Zsolt
Dr. Hont Judit
Dr. Póta György


1995-1998
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kádár Ferenc alelnök

Dr. Kovács Julianna vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Rotyis György vezetőségi tag
Dr. Takács Edit vezetőségi tag
Dr. Tóth József vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Kálmán Mihály
Dr. Molnár Zoltán
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció